הלכות קידוש החודש - הרב אברהם טרכטינגוט

שיעורים של הלכות קידוש החודש - הרב אברהם טרכטינגוט

00:20
הרב אברהם טרכטינגוט
הרב אברהם טרכטינגוט | | תש"פ
00:28
הרב אברהם טרכטינגוט
הרב אברהם טרכטינגוט | | תש"פ
00:36
הרב אברהם טרכטינגוט
הרב אברהם טרכטינגוט | | תש"פ
00:35
הרב אברהם טרכטינגוט
הרב אברהם טרכטינגוט | | תש"פ
00:31
הרב אברהם טרכטינגוט
הרב אברהם טרכטינגוט | | תש"פ
00:37
הרב אברהם טרכטינגוט
הרב אברהם טרכטינגוט | | תש"פ
00:32
הרב אברהם טרכטינגוט
הרב אברהם טרכטינגוט | | תש"פ
00:34
הרב אברהם טרכטינגוט
הרב אברהם טרכטינגוט | | תש"פ