הלכות קידוש החודש - הרב אברהם טרכטינגוט

שיעורים של הלכות קידוש החודש - הרב אברהם טרכטינגוט

00:00
הרב אברהם טרכטינגוט
הרב אברהם טרכטינגוט | | תש"פ
00:00
הרב אברהם טרכטינגוט
הרב אברהם טרכטינגוט | | תש"פ
00:47
הרב אברהם טרכטינגוט
הרב אברהם טרכטינגוט | | תש"פ
00:30
הרב אברהם טרכטינגוט
הרב אברהם טרכטינגוט | | תש"פ
00:33
הרב אברהם טרכטינגוט
הרב אברהם טרכטינגוט | | תש"פ
00:43
הרב אברהם טרכטינגוט
הרב אברהם טרכטינגוט | | תש"פ
00:35
הרב אברהם טרכטינגוט
הרב אברהם טרכטינגוט | | תש"פ
00:38
הרב אברהם טרכטינגוט
הרב אברהם טרכטינגוט | | תש"פ
00:28
הרב אברהם טרכטינגוט
הרב אברהם טרכטינגוט | | תש"פ
00:31
הרב אברהם טרכטינגוט
הרב אברהם טרכטינגוט | | תש"פ