הכנס ה- 22 לעניני קידוש החודש, זמנים בהלכה ואסטרונומיה יהודית, תשפ"ב, ע"י מכון 'סוד העיבור'

שיעורים של הכנס ה- 22 לעניני קידוש החודש, זמנים בהלכה ואסטרונומיה יהודית, תשפ"ב, ע"י מכון 'סוד העיבור'

00:00
פרופסור עלי מרצבך
פרופסור עלי מרצבך | מכון סוד העיבור | תשפ"ב
00:00
ד"ר ערן רביב
ד"ר ערן רביב | מכון סוד העיבור | תשפ"ב
00:00
הרב יהושע מנחם בלושטיין
הרב יהושע מנחם בלושטיין | מכון סוד העיבור | תשפ"ב
00:00
הרב זלמן מנחם קורן
הרב זלמן מנחם קורן | מכון סוד העיבור | תשפ"ב
00:00
הרב מנחם בורשטיין
הרב מנחם בורשטיין | מכון סוד העיבור | תשפ"ב
00:00
הרב אברהם טרכטינגוט
הרב אברהם טרכטינגוט | מכון סוד העיבור | תשפ"ב
00:00
הרב יוסף בנימין ורנר
הרב יוסף בנימין ורנר | מכון סוד העיבור | תשפ"ב
00:00
הרב מרדכי גנוט
הרב מרדכי גנוט | מכון סוד העיבור | תשפ"ב
00:00
הרב אלכס ניצן
הרב אלכס ניצן | מכון סוד העיבור | תשפ"ב
00:00
הרב שי ואלטר
הרב שי ואלטר | מכון סוד העיבור | תשפ"ב