הכנס התשעה עשר לעניני קידוש החודש, זמנים בהלכה ואסטרונומיה יהודית - מכון סוד העיבור

שיעורים של הכנס התשעה עשר לעניני קידוש החודש, זמנים בהלכה ואסטרונומיה יהודית - מכון סוד העיבור

00:00
הרב שי ואלטר
הרב שי ואלטר | מכון סוד העיבור | תשע"ח
01:35
הרב זלמן מנחם קורן
הרב זלמן מנחם קורן | מכון סוד העיבור | תשע"ח
01:04
הרב יהודה זייבלד
הרב יהודה זייבלד | מכון סוד העיבור | תשע"ח
00:56
הרב נתן פרלמן
הרב נתן פרלמן | מכון סוד העיבור | תשע"ח
00:40
הרב יעקב גרשון וייס
הרב יעקב גרשון וייס | מכון סוד העיבור | תשע"ח
00:56
הרב מרדכי גנוט
הרב מרדכי גנוט | מכון סוד העיבור | תשע"ח
00:25
הרב יוסף מיכאל יוסקוביץ
הרב יוסף מיכאל יוסקוביץ | מכון סוד העיבור | תשע"ח
00:39
עו"ד ישראל סלומון
עו"ד ישראל סלומון | מכון סוד העיבור | תשע"ח
00:58
הרב יהושע מנחם בלושטיין
הרב יהושע מנחם בלושטיין | מכון סוד העיבור | תשע"ח
00:58
הרב יעקב גוגנהיים
הרב יעקב גוגנהיים | מכון סוד העיבור | תשע"ח