הכנס העשרים לענייני קידוש החודש, זמנים בהלכה ואסטרונומיה יהודית - ע"י מכון 'סוד העיבור'

שיעורים של הכנס העשרים לענייני קידוש החודש, זמנים בהלכה ואסטרונומיה יהודית - ע"י מכון 'סוד העיבור'

00:00
הרב יואל שילה
הרב יואל שילה | מכון סוד העיבור | תש"פ
00:00
הרב אחיקם קשת
הרב אחיקם קשת | מכון סוד העיבור | תש"פ
00:00
מר אהוד בר סיני
מר אהוד בר סיני | מכון סוד העיבור | תש"פ
00:00
הרב יהודה זייבלד
הרב יהודה זייבלד | מכון סוד העיבור | תש"פ
00:00
ד"ר ערן רביב
ד"ר ערן רביב | מכון סוד העיבור | תש"פ
00:00
הרב שי ואלטר
הרב שי ואלטר | מכון סוד העיבור | תש"פ