הכנסת ספר תורה שע"י משפחות גולדפרב, קאליב, קליין - יומם ולילה