בית כנסת "בן זכאי" רחובות

שיעורים של בית כנסת "בן זכאי" רחובות

01:04
הרב יעקב יוסף זצ"ל
הרב יעקב יוסף זצ"ל | | תשע"ג
01:09
הרב יעקב יוסף זצ"ל
הרב יעקב יוסף זצ"ל | | תשע"ג
00:32
הרב יעקב יוסף זצ"ל
הרב יעקב יוסף זצ"ל | | תשע"ב
00:33
הרב יעקב יוסף זצ"ל
הרב יעקב יוסף זצ"ל | | תשע"ב
01:12
הרב יעקב יוסף זצ"ל
הרב יעקב יוסף זצ"ל |
01:11
הרב יעקב יוסף זצ"ל
הרב יעקב יוסף זצ"ל | | תשע"ג
01:05
הרב יעקב יוסף זצ"ל
הרב יעקב יוסף זצ"ל | | תש"ע
00:58
הרב יעקב יוסף זצ"ל
הרב יעקב יוסף זצ"ל | | תש"ע
00:44
הרב יעקב יוסף זצ"ל
הרב יעקב יוסף זצ"ל | | תשע"ב
01:12
הרב יעקב יוסף זצ"ל
הרב יעקב יוסף זצ"ל | | תשע"ב