הרב שמעון גלאי

שעורים אחרונים של הרב שמעון גלאי

00:32
הרב שמעון גלאי
הרב שמעון גלאי | בית ההוראה
00:39
הרב שמעון גלאי
הרב שמעון גלאי | בית ההוראה
00:36
הרב שמעון גלאי
הרב שמעון גלאי | בית ההוראה
00:41
הרב שמעון גלאי
הרב שמעון גלאי | בית ההוראה
00:39
הרב שמעון גלאי
הרב שמעון גלאי | בית ההוראה