הרב שמואל אליעזר שטרן

שעורים אחרונים של הרב שמואל אליעזר שטרן

00:30
הרב שמואל אליעזר שטרן
הרב שמואל אליעזר שטרן |
00:29
הרב שמואל אליעזר שטרן
הרב שמואל אליעזר שטרן |
00:32
הרב שמואל אליעזר שטרן
הרב שמואל אליעזר שטרן |
00:44
הרב שמואל אליעזר שטרן
הרב שמואל אליעזר שטרן |
00:42
הרב שמואל אליעזר שטרן
הרב שמואל אליעזר שטרן |