הרב שלום פרץ

שעורים אחרונים של הרב שלום פרץ

00:55
הרב שלום פרץ
הרב שלום פרץ | מוסדות החידא - אשדוד
00:42
הרב שלום פרץ
הרב שלום פרץ | מוסדות החידא - אשדוד
01:00
הרב שלום פרץ
הרב שלום פרץ | מוסדות החידא - אשדוד
01:16
הרב שלום פרץ
הרב שלום פרץ | מוסדות החידא - אשדוד
01:12
הרב שלום פרץ
הרב שלום פרץ | מוסדות החידא - אשדוד