הרב שלום סגל

שעורים אחרונים של הרב שלום סגל

01:12
הרב שלום סגל
הרב שלום סגל | ארח משפט, בית מדרש לדיינות
01:17
הרב שלום סגל
הרב שלום סגל | ארח משפט, בית מדרש לדיינות
00:00
הרב שלום סגל
הרב שלום סגל | ארח משפט, בית מדרש לדיינות
00:00
הרב שלום סגל
הרב שלום סגל | ארח משפט, בית מדרש לדיינות
00:00
הרב שלום סגל
הרב שלום סגל | ארח משפט, בית מדרש לדיינות