הרב יוסף צ. בן פורת

שעורים אחרונים של הרב יוסף צ. בן פורת

00:32
הרב יוסף צ.  בן פורת
הרב יוסף צ. בן פורת | כנסים וימי עיון
00:47
הרב יוסף צ.  בן פורת
הרב יוסף צ. בן פורת | כנסים וימי עיון
00:43
הרב יוסף צ.  בן פורת
הרב יוסף צ. בן פורת | כנסים וימי עיון
00:55
הרב יוסף צ.  בן פורת
הרב יוסף צ. בן פורת | כנסים וימי עיון
00:42
הרב יוסף צ.  בן פורת
הרב יוסף צ. בן פורת | כנסים וימי עיון