הרב נתן פרקש

שעורים אחרונים של הרב נתן פרקש

00:11
הרב נתן פרקש
הרב נתן פרקש | בית מדרש "חמדת צבי"
00:11
הרב נתן פרקש
הרב נתן פרקש | בית מדרש "חמדת צבי"
00:15
הרב נתן פרקש
הרב נתן פרקש | בית מדרש "חמדת צבי"
00:12
הרב נתן פרקש
הרב נתן פרקש | בית מדרש "חמדת צבי"
00:13
הרב נתן פרקש
הרב נתן פרקש | בית מדרש "חמדת צבי"