הרב נפתלי שטרן

שעורים אחרונים של הרב נפתלי שטרן

00:32
הרב נפתלי שטרן
הרב נפתלי שטרן | שירת דבורה - תל אביב
00:26
הרב נפתלי שטרן
הרב נפתלי שטרן | שירת דבורה - תל אביב
00:00
הרב נפתלי שטרן
הרב נפתלי שטרן | שירת דבורה - תל אביב