הרב יצחק קולדצקי

שעורים אחרונים של הרב יצחק קולדצקי

00:53
הרב יצחק קולדצקי
הרב יצחק קולדצקי | ישיבת ברכת יוסף
01:06
הרב יצחק קולדצקי
הרב יצחק קולדצקי | ישיבת כפר גנים
00:38
הרב יצחק קולדצקי
הרב יצחק קולדצקי | ישיבת ברכת יוסף
00:45
הרב יצחק קולדצקי
הרב יצחק קולדצקי | נחלת משה
00:59
הרב יצחק קולדצקי
הרב יצחק קולדצקי | ישיבת כפר גנים