הרב יצחק פרוכטר

שעורים אחרונים של הרב יצחק פרוכטר

00:26
הרב יצחק פרוכטר
הרב יצחק פרוכטר | יומם ולילה
00:25
הרב יצחק פרוכטר
הרב יצחק פרוכטר | יומם ולילה
00:20
הרב יצחק פרוכטר
הרב יצחק פרוכטר | יומם ולילה
00:26
הרב יצחק פרוכטר
הרב יצחק פרוכטר | יומם ולילה
00:26
הרב יצחק פרוכטר
הרב יצחק פרוכטר | יומם ולילה