הרב דוד צבי אורדנטליך

שעורים אחרונים של הרב דוד צבי אורדנטליך

00:45
הרב דוד צבי אורדנטליך
הרב דוד צבי אורדנטליך | בימ"ד גבוה להלכה בהתישבות חקלאית