הרב דוד פולק

שעורים אחרונים של הרב דוד פולק

00:00
הרב דוד פולק
הרב דוד פולק | יומם ולילה
00:00
הרב דוד פולק
הרב דוד פולק | יומם ולילה
00:00
הרב דוד פולק
הרב דוד פולק | יומם ולילה
00:00
הרב דוד פולק
הרב דוד פולק | יומם ולילה
00:00
הרב דוד פולק
הרב דוד פולק | יומם ולילה