עלון

עלון שמעתא עמיקתא - בנושא פסח

נושאי העלון: פסח, סיר של קטניות

ניסן, פסח

תשפ"א

שלח לי התראה בדוא"ל כשמעלים עלון של:

האם מותר לאכול בפסח תבשיל שהתבשל בסיר של קטניות