עלון

עלון שמעתא עמיקתא - בנושא בין המצרים

נושאי העלון: בין המצרים, בין המצרים, החלפת בגד בתשעת הימים

אב, תשעה באב, בין המצרים

תשע"ט

שלח לי התראה בדוא"ל כשמעלים עלון של:

החלפת בגדים עם זיעה בתשעת הימים