עלון

עלון שמעתא עמיקתא - בנושא מכירת עליה

נושאי העלון: מכירת עליה, פרשת נח

חשון, נח

תשע"ח

שלח לי התראה בדוא"ל כשמעלים עלון של:

הקונה עליה לתורה האם רשאי למוכרה לאחרים?