עלון

עלון שמעתא עמיקתא - בנושא הבדלה

נושאי העלון: הבדלה, פרשת קורח, חזרה ממקח, דחיית פדיון

תמוז, קורח

תשע"ח

שלח לי התראה בדוא"ל כשמעלים עלון של:

האם מותר לחזור מהמקח במקום שיש חוק החזר? I האם מותר לדחות פדיון הבן במקום הצורך? I מצות הבדלה