תשעה באב, 'מפני חטאינו גלינו מארצינו'

הרב יוסף צ. בן פורת
תשעה באב, 'מפני חטאינו גלינו מארצינו' | תש"פ
Share this