תשעה באב, במעשה של קמצא ובר קמצא ולימוד תורה בתשעה באב

הרב יהודה כהן
תשעה באב, במעשה של קמצא ובר קמצא ולימוד תורה בתשעה באב | תשע"ט
Share this