תרומות ומעשרות, פרות הדר בתקופה של השנה מעשר שני או מעשר עני?

הרב דוד צבי אורדנטליך
תרומות ומעשרות, פרות הדר בתקופה של השנה מעשר שני או מעשר עני? | תשע"ב
Share this