תקיעת שופר, צורת התקיעות של שברים תרועה, שיעור מס' 6

הרב משה אהרון רוט
תקיעת שופר, צורת התקיעות של שברים תרועה, שיעור מס' 6 | תשע"ב
Share this