תקיעת שופר, הלכה למעשה

הרב משה רוט
תקיעת שופר, הלכה למעשה | תשע"ט

ברצוני לקבל עדכון בדוא"ל בעת פרסום שעור חדש השייך:

נושאים הקשורים לשעור זה:

Share this