תפילת שמוע במנין ללא תפילין או תפילת שמוע עם תפילין ביחידות - מה עדיף?

הרב יצחק פרוכטר
תפילת שמוע במנין ללא תפילין או תפילת שמוע עם תפילין ביחידות - מה עדיף? | תש"ע
Share this