תפילות ראש השנה - מלכויות, זכרונות ושופרות, שמואל א' - אישים בתנך

הרב שמחה הכהן קוק
תפילות ראש השנה - מלכויות, זכרונות ושופרות, שמואל א' - אישים בתנך

ברצוני לקבל עדכון בדוא"ל בעת פרסום שעור חדש השייך:

נושאים הקשורים לשעור זה:

Share this