תעשה ולא מן העשוי בסוכה

הרב שבח צבי רוזנבלט
תעשה ולא מן העשוי בסוכה | תשע"ו
Share this