תענית אסתר, מדוע לא מוזכר בשום מקום

הרב יוסף צ. בן פורת
תענית אסתר, מדוע לא מוזכר בשום מקום | תשע"ט
Share this