תענית אסתר, 'ועונה לעמו בעת שוועם אליו'

הרב יוסף צ. בן פורת
תענית אסתר, 'ועונה לעמו בעת שוועם אליו' | תש"פ
Share this