תכלית הימים הנוראים לקבל את הכיוון הנכון של החיים ובעניין הויכוח בין רבקה ליצחק מי יהיה הממשיך עשו או יעקב

הרב משה יעקב קליין
תכלית הימים הנוראים לקבל את הכיוון הנכון של החיים ובעניין הויכוח בין רבקה ליצחק מי יהיה הממשיך עשו או יעקב | תשפ"ב
Share this