תיקון לחילול שבת שנעשה בשוגג

הרב יהודה סילמן
תיקון לחילול שבת שנעשה בשוגג | תש"פ
שו"ת עם הרב סילמן
Share this