תיאור בית המקדש בימי חג השבועות

הרב יוסף צ. בן פורת
תיאור בית המקדש בימי חג השבועות | תשע"ח
Share this