תורה ומדע, האם יש סתירה?

הרב יוסף צ. בן פורת
תורה ומדע, האם יש סתירה? | תש"פ
Share this