תוקפה ההלכתי של תרומה בצק

הרב יעקב אברהם כהן
תוקפה ההלכתי של תרומה בצק

ברצוני לקבל עדכון בדוא"ל בעת פרסום שעור חדש השייך:

נושאים הקשורים לשעור זה:

Share this