תוצרת שלא קיימו בה ביעור מעשרות, והכנת פרוטה חמורה בשנת השמיטה

הרב שאול רייכנברג
תוצרת שלא קיימו בה ביעור מעשרות, והכנת פרוטה חמורה בשנת השמיטה | תשע"ה
Share this