תופרת שתפרה תחפושת שלא כהוגן בגלל אי הבנה האם זכאית לשכר?

הרב אליהו מונק
תופרת שתפרה תחפושת שלא כהוגן בגלל אי הבנה האם זכאית לשכר? | תשע"ג
Share this