תופס לבעל חוב, וסילוק במטלטלי

הרב שמחה זיסל שטיינהויז
תופס לבעל חוב, וסילוק במטלטלי | תשע"ט
Share this