תובנות מפרשת המרגלים, מדוע ניתנה ליהושע אות משמה של שרה ומהות עניין 'צופיה הליכות ביתה', ולימוד בעניין כך שמציאות כרוכה תמיד יחד עם פרשנות האדם

הרב אביעד וייל
תובנות מפרשת המרגלים, מדוע ניתנה ליהושע אות משמה של שרה ומהות עניין 'צופיה הליכות ביתה', ולימוד בעניין כך שמציאות כרוכה תמיד יחד עם פרשנות האדם | תש"פ
Share this