תהילים פרק ל', 'מזמור שיר חנוכת הבית לדוד', א'

הרב מאיר שלמה רוזנברג זצ"ל
תהילים פרק ל', 'מזמור שיר חנוכת הבית לדוד', א' | תש"פ
Share this