תהילים פרק ל', 'מזמור שיר חנוכת הבית לדוד', ב'

הרב מאיר שלמה רוזנברג זצ"ל
תהילים פרק ל', 'מזמור שיר חנוכת הבית לדוד', ב' | תש"פ
Share this