תהילים פרק ל"ד, 'לדוד בשנותו את טעמו לפני אבימלך וילך'

הרב מאיר שלמה רוזנברג זצ"ל
תהילים פרק ל"ד, 'לדוד בשנותו את טעמו לפני אבימלך וילך' | תש"פ
Share this