תהילים פרק ל"ב פסוק ח' , 'אשכילה ואורך בדרך זו אלך'

הרב מאיר שלמה רוזנברג זצ"ל
תהילים פרק ל"ב פסוק ח' , 'אשכילה ואורך בדרך זו אלך' | תש"פ
Share this