תהילים פרק ל"ב, 'אשרי נשוי פשע כסוי חטאה'

הרב מאיר שלמה רוזנברג זצ"ל
תהילים פרק ל"ב, 'אשרי נשוי פשע כסוי חטאה' | תש"פ
Share this