תהילים פרק ל"א, 'בך ה' חסיתי אל אבושה לעולם', א'

הרב מאיר שלמה רוזנברג זצ"ל
תהילים פרק ל"א, 'בך ה' חסיתי אל אבושה לעולם', א' | תש"פ
Share this