תהילים פרק ל"א, 'בידך עתותי הצילני מיד אויבי ומרודפי', ב'

הרב מאיר שלמה רוזנברג זצ"ל
תהילים פרק ל"א, 'בידך עתותי הצילני מיד אויבי ומרודפי', ב' | תש"פ
Share this