תהילים פרק כ"ד, 'לדוד מזמור לה' הארץ ומלואה'

הרב מאיר שלמה רוזנברג זצ"ל
תהילים פרק כ"ד, 'לדוד מזמור לה' הארץ ומלואה' | תשע"ט
Share this