'ששמת חלקינו מיושבי בית המדרש', שיחת התעוררות ללימוד התורה

הרב שאול אלתר
'ששמת חלקינו מיושבי בית המדרש', שיחת התעוררות ללימוד התורה | תש"פ

ברצוני לקבל עדכון בדוא"ל בעת פרסום שעור חדש השייך:

נושאים הקשורים לשעור זה:

Share this